Pożyczki na oświadczenie czy zaświadczenie o dochodach?

Pożyczki na oświadczenie czy zaświadczenie o dochodach?

Klienci banków lub instytucji spoza sektora bankowego często mylą pojęcia pożyczka lub kredyt bez zaświadczeń oraz pożyczka bez zdolności. Ponadto błędnie uważają za synonim termin zaświadczenie i oświadczenie dochodach. To niewłaściwe podejście, jako że często wpisują w wyszukiwarkę internetową pojęcia, które właściwie nie istnieją na rynku finansowym a tyczą się produktów oferowanych jedynie w niektórych przypadkach głównie przez prywatne przedsiębiorstwa. Poszukując pożyczki bez zdolności tak naprawdę chodzi nam o chwilówki bez zaświadczeń, które są szerzej dostępne niż te pierwsze. Dlatego z pomocą przychodzi nasza redakcja by wyjaśnić różnicę między wspomnianymi terminami.

Blondynka w okularach
Pożyczki bez zdolności nie są tym samym co pożyczki bez zaświadczeń

Pożyczki na oświadczenie czy zaświadczenie o dochodach?

Zgodnie z teorią zaświadczeniem o dochodach nazywamy dokument, który został wystawiony przez pracodawcę i zawiera informacje na temat:

  • wysokości i źródła zarobków konsumenta,
  • roku zatrudnienia oraz terminu końca umowy
  • stanowiska jakie dana osoba obejmuje.

Dotyczy to zarówno umów o pracę, jak i o dzieło, chociaż w tym drugim przypadku nie mówi się o zajmowanej przez potencjalnego kredytodawcę pozycji. Ponadto dokument winien zawierać odpowiednie pieczęcie oraz podpis pracodawcy. Istotne jest także dostarczenie umowy o pracę, czasem również rocznego zeznania podatkowego.

Natomiast oświadczenie o dochodach to dokument sporządzony przez osobę ubiegającą się o zobowiązanie finansowe. Kredytobiorca mając świadomość odpowiedzialności karnej zamieszcza w niniejszym oświadczeniu prawdziwe dane na temat wysokości swoich dochodów. Pod definicję oświadczenia mogą podlegać także wyciągi z konta bankowego, na które przychodzi pensja. Zresztą bardzo dokładnie omawia to artykuł pod adresem http://finansowaparabola.pl/pozyczka-na-oswiadczenie-bez-badania-zdolnosci-kredytowej.html.

Pożyczka bez zdolności czy bez zaświadczeń?

Zupełnie odmienną kategorią są pożyczki bez zdolności kredytowej. Są to produkty bardzo rzadkie, dostępne gdy klient aplikuje o zobowiązanie finansowe z zabezpieczeniem lub zaciąga kredyt bez zdolności u firm prywatnych. Z kolei pożyczka bez zaświadczeń to oferta często spotykana w instytucjach parabankowych. Zdobywa się ją przez internet wypełniając wniosek. To niemal gotówka od ręki gdyż wystarczy posiadanie ważnego dowodu osobistego by ją uzyskać. Wśród pożyczek bez zaświadczeń znajdują się darmowe chwilówki, zobowiązania długoterminowe oraz pożyczki bez weryfikacji baz gospodarczych.

Dodaj komentarz